Book of Psalms, псалом 101

(Un psalm al lui David.) Voi cÓnta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Œţi voi cÓnta.

Mă voi purta cu Ónţelepciune pe o cale neprihănită. -CÓnd vei veni la mine? -Voi umbla cu inima fără prihană, Ón mijlocul casei mele.

Nu voi pune nimic rău Ónaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.

Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău.

Pe cel ce cleveteşte Ón ascuns pe aproapele său, Ól voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima ÓngÓmfată, nu -l voi suferi.

Voi avea ochii Óndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lÓngă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană acela Ómi va sluji.

Cel ce se dedă la Ónşelăciune nu va locui Ón casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta Ónaintea mea.

Œn fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stÓrpesc din cetatea Domnului pe toţi ceice săvÓrşesc nelegiuirea.