Book of Psalms, псалом 118

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, ,,căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!`` Să zică Israel: ,,Căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!`` Casa lui Aaron să zică: ,,Căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!`` Cei ce se tem de Domnul să zică: ,,Căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!`` Œn mijlocul strÓmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m'a ascultat şi m'a scos la larg.

Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?

Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur cÓnd Ómi văd Ómplinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.

Mai bine este să cauţi un adăpost Ón Domnul, decÓt să te Óncrezi Ón om; mai bine să cauţi un adăpost Ón Domnul decÓt să te Óncrezi Ón cei mari.

Toate neamurile mă Ónconjurau: Ón Numele Domnului, le tai Ón bucăţi.

Mă Ónconjurau, m'au Ómpresurat: dar Ón Numele Domnului, le tai Ón bucăţi.

M'au Ónconjurat ca nişte albine: se sting ca un foc de spini; Ón Numele Domnului, le tai Ón bucăţi.

Tu mă Ómpingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m'a ajutat.

Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m'a mÓntuit.

Strigăte de biruinţă şi de mÓntuire se Ónalţă Ón corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului cÓştigă biruinţa!

Dreapta Domnului se Ónalţă; dreapta Domnului cÓştigă biruinţa!

Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului.

Domnul m'a pedepsit, da, dar nu m'a dat pradă morţii.

Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.

Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.

Te laud, pentrucă m'ai ascultat, pentrucă m'ai mÓntuit.

Piatra, pe care au lepădat -o zidarii, a ajuns să fie pusă Ón capul unghiului clădirii.

Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie Ónaintea ochilor noştri.

Aceasta este ziua, pe care a făcut -o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim Ón ea!

Doamne, ajută! Doamne, dă izbÓndă!

BinecuvÓntat să fie cel ce vine Ón Numele Domnului! Vă binecuvÓntăm din Casa Domnului.

Domnul este Dumnezeu, şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă, şi aduceţi -o pÓnă la coarnele altarului!

Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi prea mări.

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!