Book of Psalms, псалом 118

Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.

Niech mówi dom Izraela: Łaska Jego na wieki.

Niech mówi dom Aarona: Łaska Jego na wieki.

Niech mówią bojący się Pana: Łaska Jego na wieki.

Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.

Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?

Pan ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom.

Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie.

‹Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie, lecz starłem je wmimię Pańskie›.

Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie: lecz starłem je w imię Pańskie.

Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł.

Pan, moja moc i pieśń, stał się moim Zbawcą.

Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pańska moc okazuje, prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje.

Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.

Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał.

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu.

Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi.

Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych.

Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!

O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność!

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

Pan jest Bogiem: niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza.

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.

Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki.