Book of Psalms, псалом 21

(Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, Ómpăratul se bucură de ocrotirea puternică, pe care i -o dai Tu. Şi cum Ól umple de veselie ajutorul Tău!

I-ai dat ce -i dorea inima, şi n'ai lăsat neÓmplinit ce -i cereau buzele.

Căci i-ai ieşit Ónainte cu binecuvÓntări de fericire, şi i-ai pus pe cap o cunună de aur curat.

خţi cerea viaţa, şi i-ai dat -o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie.

Mare este slava lui Ón urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea şi măreţia.

خl faci pe vecie o pricină de bunecuvÓntări, şi -l umpli de bucurie Ónaintea Feţii Tale.

Căci Ómpăratul se Óncrede Ón Domnul; şi bunătatea Celui Prea خnalt Ól face să nu se clatine.

MÓna ta, Ómpărate, va ajunge pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc, şi -i vei face ca un cuptor aprins, Ón ziua cÓnd te vei arăta; Domnul Ói va nimici Ón mÓnia Lui, şi -i va mÓnca focul.

Le vei şterge sămÓnţa de pe pămÓnt, şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.

Ei au urzit lucruri rele Ómpotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.

Căci Ói vei face să dea dosul, şi vei trage cu arcul tău asupra lor.

Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta, şi vom cÓnta şi vom lăuda puterea Ta.