Book of Psalms, псалом 20

(Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm al lui David.) Să te asculte Domnul Ón ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimeată ajutor din locaşul Său cel SfÓnt, şi să te sprijinească din Sion!

Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mÓncare, şi să primească arderile tale de tot! (Oprire.) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima, şi să-ţi Ómplinească toate planurile tale!

Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta, şi vom flutura steagul Ón Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său, şi -i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel SfÓnt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

Unii se bizuiesc pe carăle lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.

Ei se Óndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămÓnem Ón picioare.

Scapă, Doamne, pe Ómpăratul, şi ascultă-ne cÓnd Te chemăm!