Book of Psalms, псалом 35

(Un psalm al lui David.) Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine!

Ia pavăza şi scutul, şi scoală-Te să-mi ajuţi.

خnvÓrte suliţa şi săgeata Ómpotriva prigonitorilor mei! zi sufletului meu: ,,Eu sÓnt mÓntuirea ta!`` Ruşinaţi şi Ónfruntaţi să fie ceice vor să-mi ia viaţa! Să dea Ónapoi şi să roşească cei ce-mi gÓndesc peirea!

Să fie ca pleava luată de vÓnt, şi să -i gonească Óngerul Domnului!

Drumul să le fie Óntunecos şi alunecos, şi să -i urmărească Óngerul Domnului!

Căci mi-au Óntins laţul lor, fără pricină, pe o groapă, pe care au săpat -o, fără temei, ca să-mi ia viaţa; să -i ajungă prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi Ón laţul, pe care l-au Óntins, să cadă Ón el şi să piară!

Şi atunci mi se va bucura sufletul Ón Domnul: se va veseli de mÓntuirea Lui.

Toate oasele mele vor zice: ,,Doamne, cine poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare de cÓt el, pe cel nenorocit şi sărac de cel ce -l jăfuieşte?`` Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă Óntreabă de ceeace nu ştiu.

خmi Óntorc rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu.

Şi eu, cÓnd erau ei bolnavi, mă Ómbrăcam cu sac, Ómi smeream sufletul cu post, şi mă rugam cu capul plecat la sÓn.

Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate; cu capul plecat, ca de jalea unei mame.

Dar cÓnd mă clatin eu, ei se bucură şi se strÓng; se strÓng fără ştirea mea, ca să mă batjocorească, şi mă sfÓşie neÓncetat.

ScrÓşnesc din dinţi Ómpotriva mea, Ómpreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.

Doamne, pÓnă cÓnd Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viaţa din ghiarele acestor pui de lei!

Şi eu Te voi lăuda Ón adunarea cea mare, şi Te voi slăvi Ón mijlocul unui popor mare la număr.

Să nu se bucure de mine ceice pe nedrept Ómi sÓnt vrăjmaşi, nici să nu-şi facă semne cu ochiul, ceice mă urăsc fără temei!

Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc Ónşelătorii Ómpotriva oamenilor liniştiţi din ţară.

خşi deschid gura larg Ómpotriva mea, şi zic: ,,Ha! Ha! Ochii noştri Óşi văd acum dorinţa Ómplinită!`` Doamne, Tu vezi: Nu tăcea! Nu Te depărta de mine, Doamne!

Trezeşte-Te, şi scoală-Te să-mi faci dreptate! Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina!

Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!

Să nu zică Ón inima lor: ,,Aha! iată ce doream!`` Să nu zică ,,L-am Ónghiţit!`` Ci să fie ruşinaţi şi Ónfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea! Să se Ómbrace cu ruşine şi ocară, cei ce se ridică Ómpotriva mea!

Să se bucure şi să se veselească, cei ce găsesc plăcere Ón nevinovăţia mea, şi să zică neÓncetat: ,,Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!`` Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, Ón toate zilele va spune lauda Ta.