Book of Psalms, псалом 4

(Către mai marele cÓntăreţilor. De cÓntat pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David.) Răspunde-mi, cÓnd strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, cÓnd sÓnt la strÓmtoare! Ai milă, de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Fiii oamenilor, pÓnă cÓnd va fi batjocorită slava mea? PÓnă cÓnd veţi iubi deşertăciunea, şi veţi umbla după minciuni? (Oprire.) Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om pe care -l iubeşte: Domnul aude cÓnd strig către El.

Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta Ón inimile voastre cÓnd staţi Ón pat: apoi tăceţi.

Aduceţi jertfe neprihănite, şi Óncredeţi-vă Ón Domnul.

Mulţi zic: ,,Cine ne va arăta fericirea?`` Eu Ónsă zic: ,,Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!`` Tu-mi dai mai multă bucurie Ón inima mea, decÓt au ei cÓnd li se Ónmulţeşte rodul grÓului şi al vinului.

Eu mă culc şi adorm Ón pace, căci numai Tu, Doamne, Ómi dai linişte deplină Ón locuinţa mea.