Book of Psalms, псалом 3

(Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom.) Doamne, ce mulţi sÓnt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală Ómpotriva mea!

CÓt de mulţi zic despre mine: ,,Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!`` - Dar, Tu, Domane, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea, şi Tu Ómi Ónalţi capul!

Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El Ómi răspunde din muntele Lui cel sfÓnt.

Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăş, căci Domnul este sprijinul meu.

Nu mă tem de zecile de mii de popoare, cari mă Ómpresoară de toate părţile.

Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei, şi zdrobeşti dinţii celor răi.

La Domnul este scăparea: binecuvÓntarea Ta să fie peste poporul Tău.