Book of Psalms, псалом 70

(Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm al lui David. Ca aducere aminte.) Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi ajută, Doamne!

Să rămÓnă de ruşine şi Ónfruntaţi, cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea Ónapoi şi să roşească, cei ce-mi doresc pieirea!

Să se Óntoarcă Ónapoi de ruşine, cei ce zic: ,,Aha, Aha!`` Toţi cei ce Te caută, să se veselească şi să se bucure Ón Tine! Cei ce iubesc mÓntuirea Ta, să zică neÓncetat: ,,Prea mărit să fie Dumnezeu!`` Eu sÓnt sărac şi lipsit: grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule. Tu eşti ajutorul şi Izbăvitorul meu: Doamne, nu zăbovi!