Book of Zechariah, глава 13

Œn ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor, pentru păcat şi necurăţie.

Œn ziua aceea ñ zice Domnul oştirilor ñ voi st‚rpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate de asemenea din ţară pe proorocii mincinoşi şi duhul necurat.

Şi dacă va mai prooroci cineva, atunci, tatăl său şi mama sa, Ónşişi părinţii lui, Ói vor zice: Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni Ón Numele Domnului; şi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, Ól vor străpunge, c‚nd va prooroci.

Œn ziua aceea, proorocii se vor ruşina fiecare de vedeniile lor, c‚nd vor prooroci, şi nu se vor mai Ómbrăca Óntr-o manta de păr ca să mintă pe oameni.

Ci fiecare din ei va zice: Eu nu sunt prooroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!

Şi dacă-l va Óntreba cineva: De unde vin aceste răni pe care le ai la m‚ini? el va răspunde: Œn casa celor ce mă iubeau le-am primit.

Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu, şi asupra omului care Ómi este tovarăş! zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi Œmi voi Óntoarce m‚na spre cei mici.

Œn toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va răm‚ne.

Dar treimea aceasta din urmă o voi pune Ón foc, şi o voi curăţi cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi Ói voi asculta; Eu voi zice: Acesta este poporul Meu! Şi ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu!