Book of Exodus, глава 37

Antlaşma Sandığı'nın Yapımı

(Çık.25:10-22)

Besalel Antlaşma Sandığı'nı* akasya ağacından yaptı. Boyu iki buçuk37:1,6 “İki buçuk arşın”: Yaklaşık 1.1 m., eni ve yüksekliği birer buçuk arşındı37:1,6 “Bir buçuk arşın”: Yaklaşık 70 cm.. İçini de dışını da saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın dört köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü. Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı. Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi. Bağışlanma Kapağı'nı saf altından yaptı. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşındı. Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yaptı. Keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara koyarak kapağı tek parça halinde yaptı. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtüyor, yüzleri birbirine dönük kapağa bakıyorlardı.

Üzerinde Ekmek Sunulan Masa'nın Yapımı

(Çık.25:23-30)

Besalel akasya ağacından bir masa yaptı. Boyu iki37:10 “İki arşın”: Yaklaşık 90 cm., eni bir37:10 “Bir arşın”: Yaklaşık 45 cm., yüksekliği bir buçuk arşındı37:10 “Bir buçuk arşın”: Yaklaşık 70 cm.. Masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevirdi. Masa için dört altın halka dökerek dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştirdi. Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakındı. Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı. Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yaptı.

Kandilliğin Yapımı

(Çık.25:31-40)

Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi. Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu. Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı. Altı kol da aynıydı. Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunuyordu. Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk vardı. Toplam altı koldu. Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altındı. Kandillik için saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı. Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant37:24 “Bir talant”: Yaklaşık 34.5 kg. saf altın harcandı.

Buhur Sunağının Yapımı

(Çık.30:1-5)

Akasya ağacından bir buhur sunağı yaptı. Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın, yüksekliği iki arşındı. Boynuzları kendindendi. Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. İki yandaki pervazın altına iki altın halka yaptı. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarıyordu. Sırıkları akasya ağacından yaparak altınla kapladı.

\v 29 Itriyatçı ustalığıyla kutsal mesh yağı ve güzel kokulu saf buhur yaptı.