Book of Exodus, глава 38

Yakmalık Sunu Sunağının Yapımı

(Çık.27:1-8)

Besalel yakmalık sunu sunağını akasya ağacından kare biçiminde yaptı. Eni ve boyu beşer arşın38:1 “Beş arşın”: Yaklaşık 2.3 m., yüksekliği üç arşındı38:1 “Üç arşın”: Yaklaşık 1.4 m.. Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapladı. Sunağın bütün takımlarını –kovaları, kürekleri, çanakları, büyük çatalları, ateş kaplarını– tunçtan yaptı. Kenarın altında aşağı doğru sunağın yarısına kadar ağ biçiminde tunç bir ızgara yaptı. Tunç ızgaranın dört köşesine taşıma sırıklarını geçirmek için birer halka döktü. Sırıkları akasya ağacından yaparak tunçla kapladı. Sunağın taşınması için yan tarafındaki halkalara geçirdi. Sunağı tahtadan, içi boş yaptı.

Yıkanma Kazanının Yapımı

(Çık.30:18)

Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde hizmet eden kadınların aynalarından tunç ayaklıklı tunç bir kazan yaptı.

Konut Avlusunun Yapımı

(Çık.27:9-19)

Konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için yüz arşın38:9,11 “Yüz arşın”: Yaklaşık 45 m. boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı. Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk yaptı. Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.

Avlunun batı tarafı için elli arşın38:12,13 “Elli arşın”: Yaklaşık 22.5 m. boyunda perde, on direk, on taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü. Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşındı. Girişin bir tarafında on beş arşın38:14,15 “On beş arşın”: Yaklaşık 6.8 m. boyunda perde, üç direk ve üç taban; öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban vardı. Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş ince ketendi. Direklerin tabanları tunç, çengelleriyle çemberleri gümüştü. Başlıkları da gümüş kaplamaydı. Avlunun bütün direkleri gümüş çemberlerle donatılmıştı.

Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı. Boyu yirmi38:18 “Yirmi arşın”: Yaklaşık 9 m., yüksekliği avlunun perdeleri gibi beş arşındı38:18 “Beş arşın”: Yaklaşık 2.3 m.. Tunçtan dört direği ve dört tabanı vardı. Direklerin çengelleri, başlıklarının kaplaması ve çemberleri gümüştü. Konutun ve konutu çevreleyen avlunun bütün kazıkları tunçtandı.

Kullanılan Malzemeler

Antlaşma Levhaları'nın bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa'nın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamar'ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi. RAB'bin Musa'ya buyurduğu bütün işleri Yahuda oymağından Hur oğlu Uri oğlu Besalel yaptı. Dan oymağından oymacı, yaratıcı, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten işlemede usta nakışçı Ahisamak oğlu Oholiav da ona yardım etti.

Kutsal yerdeki bütün işler için kullanılan adanmış altın miktarı kutsal yerin şekeliyle 29 talant 730 şekeldi38:24 “Kutsal yerin şekeliyle 29 talant 730 şekel”: Yaklaşık 880 kg.. \v 25 Topluluğun sayımından elde edilen gümüş, kutsal yerin şekeliyle 100 talant 1 775 şekeldi38:25 “Kutsal yerin şekeliyle 100 talant 1 775 şekel”: Yaklaşık 3.2 ton.. \v 26 Sayımı yapılan yirmi ve daha yukarı yaştaki 603 550 kişiden adam başına bir beka, yani yarım kutsal yerin şekeli38:26 “Bir beka, yani yarım kutsal yerin şekeli”: Yaklaşık 5 gr. düşüyordu. Kutsal yer ve perde tabanlarının dökümü için 100 talant38:27 “100 talant”: Yaklaşık 3 ton. gümüş kullanıldı. Her tabana bir talant38:27 “Bir talant”: Yaklaşık 30 kg. olmak üzere, 100 tabana 100 talant gümüş harcandı. Direklerin çengelleri, başlıkların kaplanması ve çemberleri için 1 775 şekel38:28 “1 775 şekel”: Yaklaşık 17.8 kg. harcandı. Adanan tunç 70 talant 2 400 şekeldi38:29 “70 talant 2 400 şekel”: Yaklaşık 2.1 ton.. Bununla Buluşma Çadırı'nın giriş bölümündeki tabanlar, sunakla ızgarası ve bütün takımları, avlu çevresindeki ve girişindeki tabanlar, bütün konut kazıklarıyla avlu çevresindeki kazıklar yapıldı.