Book of Genesis, глава 35

Yakup Beytel'e Dönüyor

\v 1 Tanrı Yakup'a, “Git, Beytel'e yerleş” dedi, “Ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya orada bir sunak yap.”

Yakup ailesine ve yanındakilere, “Yabancı ilahlarınızı atın” dedi, “Kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin. Beytel'e gidelim. Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Tanrı'ya orada bir sunak yapacağım.” Böylece herkes yabancı ilahlarını, kulaklarındaki küpeleri Yakup'a verdi. Yakup bunları Şekem yakınlarında bir yabanıl fıstık ağacının altına gömdü. Sonra göçtüler. Çevre kentlerde yaşayan halk peşlerine düşmedi, çünkü hepsini Tanrı korkusu sarmıştı.

Yakup adamlarıyla birlikte Kenan ülkesindeki Luz –Beytel– Kenti'ne geldi. Bir sunak yaparak oraya El-Beytel35:7 “El-Beytel”: “Beytel'in Tanrısı” anlamına gelir. adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine görünmüştü.

Rebeka'nın dadısı Debora ölünce Beytel'in güneyindeki meşe ağacının altına gömüldü. Bu yüzden ağaca Allon-Bakut35:8 “Allon-Bakut”: “Ağlama meşesi” anlamına gelir. adı verildi.

Yakup Paddan-Aram'dan dönünce, Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı. \v 10 “Sana Yakup diyorlar, ama bundan böyle adın Yakup değil, İsrail olacak” diyerek onun adını İsrail35:10 “İsrail”: “Tanrı'yla güreşir” anlamına gelir. koydu. \v 11 “Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'yım” dedi, “Verimli ol, çoğal. Senden bir ulus ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların atası olacaksın. İbrahim'e, İshak'a verdiğim toprakları sana verecek, senden sonra da soyuna bağışlayacağım.” Sonra Tanrı Yakup'tan ayrılarak onunla konuştuğu yerden yukarı çekildi. \v 14 Yakup Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere taş bir anıt dikti. Üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktü. Oraya, Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere Beytel35:15 “Beytel”: “Tanrı'nın evi” anlamına gelir. adını verdi.

Rahel'le İshak'ın Ölümü

Sonra Beytel'den göçtüler. Efrat'a varmadan Rahel doğum yaptı. Doğum yaparken çok sancı çekti. O sancı çekerken, ebesi, “Korkma!” dedi, “Bir oğlun daha oluyor.” Ama Rahel ölmek üzereydi. Can verirken oğlunun adını Ben-Oni35:18 “Ben-Oni”: “Kederimin oğlu” anlamına gelir. koydu. Babası ise çocuğa Benyamin35:18 “Benyamin”: “Sağ elimin oğlu” ya da “Güneyli oğul” anlamına gelir. adını verdi.

Rahel öldü ve Efrat –Beytlehem– yolunda gömüldü. Yakup Rahel'in mezarına bir taş dikti. Bu mezar taşı bugüne kadar kaldı.

İsrail yine göçtü ve Eder Kulesi'nin ötesinde konakladı. İsrail o bölgede yaşarken Ruben babasının cariyesi Bilha'yla yattı. İsrail bunu duyunca çok kızdı35:22 Septuaginta “Bunu duyunca çok kızdı”, Masoretik metin “Bunu duydu”..

Yakup'un on iki oğlu vardı.

Lea'nın oğulları: Ruben –Yakup'un ilk oğlu– Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun.

Rahel'in oğulları: Yusuf, Benyamin.

Rahel'in cariyesi Bilha'nın oğulları: Dan, Naftali.

Lea'nın cariyesi Zilpa'nın oğulları: Gad, Aşer. Yakup'un Paddan-Aram'da doğan oğulları bunlardır.

\v 27 Yakup, İshak'la İbrahim'in de yabancı olarak kalmış olduğu, bugün Hevron denen Kiryat-Arba yakınlarındaki Mamre'ye, babası İshak'ın yanına gitti. İshak yüz seksen yıl yaşadı. Kocamış, yaşama doymuş olarak son soluğunu verdi. Ölüp halkına kavuştu. Oğulları Esav'la Yakup onu gömdüler.