Proverbs of Solomon, глава 3

Bilgenin Yolu

Oğlum, unutma öğrettiklerimi, Aklında tut buyruklarımı. Çünkü bunlar ömrünü uzatacak, Yaşam yıllarını, esenliğini artıracaktır. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma, Bağla onları boynuna, Yaz yüreğinin levhasına. \v 4 Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde Beğeni ve saygınlık kazanacaksın. RAB'be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB'bi an, O senin yolunu düze çıkarır. \v 7 Kendini bilge biri olarak görme, RAB'den kork, kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık Ve ferahlık bulur. Servetinle ve ürününün turfandasıyla RAB'bi onurlandır. O zaman ambarların tıka basa3:10 “Tıka basa” ya da “Tahılla”. dolar, Teknelerin yeni şarapla dolup taşar. \v 11 Oğlum, RAB'bin terbiye edişini hafife alma, O'nun azarlamasından usanma. \v 12 Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi, Sevdiğini azarlar. Bilgeliğe erişene, Aklı bulana ne mutlu! Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir. Onun yararı altından daha çoktur. Daha değerlidir mücevherden, Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Sağ elinde uzun ömür, Sol elinde zenginlik ve onur vardır. Yolları sevinç yollarıdır, Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır. Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara, Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara! RAB dünyanın temelini bilgelikle attı, Gökleri akıllıca yerleştirdi. Bilgisiyle enginler yarıldı, Bulutlar suyunu verdi. Oğlum, sağlam öğüde, sağgörüye tutun. Sakın gözünü ayırma onlardan. Onlar sana yaşam verecek Ve boynuna güzel bir süs olacak. O zaman güvenlik içinde yol alırsın, Sendelemeden. Korkusuzca yatar, Tatlı tatlı uyursun. Beklenmedik felaketten, Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma. Çünkü senin güvencen RAB'dir, Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır. Elinden geldikçe, İyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme. Elinde varken komşuna, “Bugün git, yarın gel, o zaman veririm” deme. Sana güvenerek yanında yaşayan komşuna Kötülük tasarlama. Sana kötülük etmemiş biriyle Yok yere çekişme. Zorba kişiye imrenme, Onun yollarından hiçbirini seçme. Çünkü RAB sapkınlardan tiksinir, Ama doğruların candan dostudur. RAB kötülerin evini lanetler, Doğruların oturduğu yeriyse kutsar. \v 34 RAB alaycılarla alay eder, Ama alçakgönüllülere lütfeder. Bilge kişiler onuru miras alacak, Akılsızlara yalnız utanç kalacak.