Book of Psalms, глава 136

136. Mezmur

\v 1 Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuzdur; Şükredin tanrılar Tanrısı'na, Sevgisi sonsuzdur; Şükredin rabler Rabbi'ne, Sevgisi sonsuzdur; Büyük harikalar yapan tek varlığa, Sevgisi sonsuzdur; \v 5 Gökleri bilgece yaratana, Sevgisi sonsuzdur; \v 6 Yeri sular üzerine yayana, Sevgisi sonsuzdur; \v 7 Büyük ışıklar yaratana, Sevgisi sonsuzdur; Gündüze egemen olsun diye güneşi, Sevgisi sonsuzdur; Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana, Sevgisi sonsuzdur; \v 10 Mısır'da ilk doğanları öldürene, Sevgisi sonsuzdur; \v 11 Güçlü eli, kudretli koluyla Sevgisi sonsuzdur; İsrail'i Mısır'dan çıkarana, Sevgisi sonsuzdur; \v 13 Kamış Denizi'ni* ikiye bölene, Sevgisi sonsuzdur; İsrail'i ortasından geçirene, Sevgisi sonsuzdur; Firavunla ordusunu Kamış Denizi'ne dökene, Sevgisi sonsuzdur; Kendi halkını çölde yürütene, Sevgisi sonsuzdur; Büyük kralları vurana, Sevgisi sonsuzdur; Güçlü kralları öldürene, Sevgisi sonsuzdur; \v 19 Amorlu kral Sihon'u, Sevgisi sonsuzdur; \v 20 Başan Kralı Og'u öldürene, Sevgisi sonsuzdur; Topraklarını mülk olarak, Sevgisi sonsuzdur; Kulu İsrail'e mülk verene, Sevgisi sonsuzdur; Düşkün günlerimizde bizi anımsayana, Sevgisi sonsuzdur; Düşmanlarımızdan bizi kurtarana, Sevgisi sonsuzdur; Bütün canlılara yiyecek verene, Sevgisi sonsuzdur; Şükredin Göklerin Tanrısı'na, Sevgisi sonsuzdur.