Book of Psalms, глава 96

96. Mezmur

(1Ta.16:23-33)

Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be! Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin! Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün, Her gün duyurun kurtarışını! Görkemini uluslara, Harikalarını bütün halklara anlatın! Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, İlahlardan çok O'ndan korkulur. Halkların bütün ilahları bir hiçtir, Oysa gökleri yaratan RAB'dir. Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır, Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır. \v 7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün, RAB'bin gücünü, yüceliğini övün, RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip avlularına girin! Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının! Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler! Uluslara, “RAB egemenlik sürüyor” deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar. Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! \v 12 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.