Book of Psalms, псалом 96

C‚ntaţi Domnului o c‚ntare nouă! C‚ntaţi Domnului, toţi locuitorii păm‚ntului!

C‚ntaţi Domnului, binecuv‚ntaţi Numele Lui, vestiţi din zi Ón zi m‚ntuirea Lui!

Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut dec‚t toţi dumnezeii.

Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

Strălucirea şi măreţia sunt Ónaintea Feţei Lui, slava şi podoaba sunt Ón locaşul Lui cel sf‚nt.

Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!

Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de m‚ncare, şi intraţi Ón curţile Lui!

Œnchinaţi-vă Ónaintea Domnului Ómbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi Ónaintea Lui, toţi locuitorii păm‚ntului!

Spuneţi printre neamuri: ÑDomnul Ómpărăţeşte! De aceea lumea este tare, şi nu se clatină.î Domnul judecă popoarele cu dreptate.

Să se bucure cerurile, şi să se Ónveselească păm‚ntul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

Să tresalte c‚mpia, cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie Ónaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece păm‚ntul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele după credincioşia Lui.