Перша книга Мойсеєва: Буття, глава 36

А оце нащадки Ісава, цебто Едома.

Ісав узяв жінок своїх з дочок ханаанських, Аду, дочку Елона хіттеянина, та Оголіваму, дочку Ани, дочку Ців'она хівеянина, та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову. І породила Ада Ісавові Еліфаза, а Босмат породила Реуїла, а Оголівама породила Суша, і Ялама, і Кораха. Оце сини Ісавові, що були йому народжені в ханаанській землі. І взяв Ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі, та й пішов до Краю від обличчя Якова, брата свого, бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом, і край їх часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. І осівся Ісав на горі Сеїр, Ісав він Едом. А оце нащадки Ісава, батька Едому на горі Сеїр.

Оце ймення синів Ісавових: Еліфаз, син Ади, жінки Ісавової, Реуїл, син Босмати, Ісавової жінки. А сини Еліфазові були: Теман, Омар, Цефо, і Ґатам, і Кеназ. А Тимна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і породила вона Еліфазові Амалика. Оце сини Ади, Ісавової жінки. А оце сини Реуїлові: Нагат і Зера, Шамма й Мізза. Оце сини Босмати, Ісавової жінки. А оці були сини Оголівами, дочки Ани, дочки Ців'она, Ісавової жінки, і вродила вона Ісаву, Єуша, і Ялама, і Корея. А оце провідники Ісавових синів. Сини Еліфаза, Ісавового перворідного: провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кеназ, провідник Корей, провідник Ґатам, провідник Амалик. Оце провідники Еліфаза в краю Едома, оце сини Ади. А оце сини Реуїла, Ісавового сина: провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шамма, провідник Мізза. Оце провідники Реуїлові в краю едомському, оце сини Босмати, Ісавової жінки. А оце сини Оголівами, жінки Ісава: провідник Еуш, провідник Ялам, провідник Корей, оце провідники Оголівами, дочки Ани, Ісавової жінки. Оце сини Ісава, цебто Едома, і оце їхні провідники. Оце сини Сеїра, хореянина, мешканці цієї землі: Лотан і Шовал, і Ців'он, і Ана,

і Дішон, і Ецев, і Дішан, оце провідники хореянина, сини Сеїру, краю едомського. А сини Лотана були: Хорі й Гемам, а Лотанова сестра Тимна. А оце сини Шовалові: Алван і Манахат, і Евал, Шефо, і Онам. А ото сини Ців'онові: і Айя, і Ана, той Ана, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас осли Ців'она, свого батька. А оце діти Ани: Дішон, і Оголівама, дочка Ани. А оце сини Дішонові: Хемдан, і Ешбан, і Ітран, і Керан. Ото сини Ецера: Білган, і Зааван, і Акан. Оце сини Дішана: Уц і Аран. Оце провідники хореянина: провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Ців'он, провідник Ана, провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники хореянина за їхніми провідниками в краї Сеїр. А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синів Ізраїлевих.

І царював в Едомі Бела, син Беора, а ймення його міста Дінгава. І вмер Бела, і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри. І вмер Йовав, і зацарював замість нього Хушам із землі теманіянина. І вмер Хушам, і зацарював замість нього Гадад, син Бедада, що побив мідіян на полі Моава, а ймення його міста Авіт. І вмер Гадад, і зацарював замість нього Самла з Машеку. І вмер Самла, і зацарював замість нього Саул з Реховоту надрічного. І вмер Саул, і зацарював замість нього Баал-Ханан, син Ахборів. І вмер Баал-Ханан, син Ахборів, і зацарював замість нього Гадад, а ім'я його міста Пау, а ім'я його жінки Мегетав'іл, дочка Матреди, дочки Ме-Загава. А оце імена провідників Ісавових за їхніми родами, за місцями їх, їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар, провідник Маґдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едома він же Ісав, батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння.