Книга Неемії, глава 12

А оце священики та Левити, що прийшли з Зоровавелем, сином Шеалтіїловим, та з Ісусом: Серая, Їрмея, Ездра,

Амарія, Маллух, Хаттуш, Шеханія, Рехум, Меремот, Іддо, Ґіннетой, Авійя, Мійямін, Маадія, Білґа, Шемая, і Йоярів, Єдая, Саллу, Амок, Хілкійя, Єдая. Це голови священиків та брати їхні за днів Ісуса. А Левити: Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревея, Юда, Матанія, головний над славослов'ям він та брати його. І Бакбукія та Унні, їхні брати, були навпроти них на сторожі. А Ісус породив Йоякима, а Йояким породив Ел'яшіва, а Ел'яшів породив Йояду, а Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя. А за Йоякимових днів були священики, голови батьківських родів: з роду Сераїного Мерая, з Їрмеїного Хананія, з Ездриного Мешуллам, з Амаріїного Єгоханан, з Меліхового Йонатан, з Шеваніїного Йосип, з Харімового Адна, з Мерайотового Хелкай, з Іддового Захарій, з Ґіннетонового Мешуллам, з Авійїного Зіхрі, з Мін'ямінового та з Моадеїного Пілтай, з Білґиного Шаммуя, з Шемаїного Йонатан, а з Йоярівового Маттенай, з Єдаїного Уззі, з Саллаєвого Каллай, з Амокового Евер, з Хілкійїного Хашавія, з Єдаїного Натанаїл. Левити, голови батьківських родів, були записані за днів Ел'яшіва, Йояди, і Йоханана, і Яддуя, а священики за царювання Дарія перського. Сини Левія, голови батьківських родів, записані в Книгу Хронік, і аж до днів Йоханана, сина Ел'яшівового. А голови Левитів: Хашавія, Шеревія, і Ісус, син Кадміїлів, та брати їхні були навпроти них, щоб хвалити та славити за наказом Давида, Божого чоловіка, черга за чергою. Матанія, і Бакбукія, Овадія, Мешуллам, Талмон, Аккув, придверні, сторожа в брамних складах. Вони були за днів Йоякима, сина Ісуса, сина Йоцадакового, та за днів намісника Неемії та священика вчителя Ездри. А в свято освячення єрусалимського муру шукали Левитів по всіх їхніх місцях, щоб привести їх до Єрусалиму справити свято освячення та радости з похвалами, із піснею, цимбалами, арфами та з цитрами.

І позбиралися сини співаків та з округи навколо Єрусалиму та з осель нетофатян, і з Бет-Гаґґілґала, і з піль Ґеви та Азмавету, бо співаки побудували собі двори навколо Єрусалиму. І очистилися священики та Левити, і вони очистили народ, і брами та мур. І повводив я Юдиних зверхників на мур, і поставив два великі збори славословників та походи, з них один пішов праворуч по муру до Смітникової брами. А за ними йшов Гошая та половина Юдиних зверхників, і Азарія, Ездра, і Мешуллам, Юда, і Веніямин, Шемая, і Ірмея. А з священичих синів із сурмами: Захарій, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанії, сина Міхаї, сина Заккура, сина Асафового, а брати його: Шемая, і Азаріїл, Мілай, Ґілалай, Маай, Натанаїл, і Юда, Ханані з музичними знаряддями Давида, Божого чоловіка, а вчитель Ездра перед ними. А при Джерельній брамі, навпроти них, вони йшли ступенями Давидового Міста, входом на стіну над Давидовим домом і аж до Водної брами на схід. А другий збір славословників ішов ліворуч, а за ним я та половина народу, зверху по муру вище башти Печей та аж до Широкого муру, і від Єфремової брами та до брами Старої, і до брами Рибної, і башти Ханан'їла, і башти Меа, і аж до брами Овечої, і спинилися біля брами Ув'язнення. І стали обидва збори славословників біля Божого дому, і я, і половина заступників зо мною, і священики: Ел'яким, Маасея, Мін'ямин, Міхая, Елйоенай, Захарій, Хананія з сурмами, і Маасея, і Шемая, і Елеазар, і Уззі, і Єгоханан, і Малкійя, і Елам, і Езер. І співаки співали, а Їзрахія був провідником. І вони приносили того дня великі жертви та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю. І раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму! І того дня були попризначувані люди над коморами для скарбів, для приношень, для первоплодів та для десятин, щоб зносити в них з міських піль законні частки священикам та Левитам, бо радість Юдеї була дивитися на священиків та на Левитів, що стояли!

І вони стерегли постанови свого Бога, і постанови про очищення, і були співаками та придверними за наказом Давида та сина його Соломона. Бо віддавна, за днів Давида та Асафа, були голови співаків та пісні хвали й збори славословників для Бога. І ввесь Ізраїль за днів Зоровавеля та за днів Неемії давав частки співацькі та придверничі, щодня належне, і освячував це Левитам, а Левити освячували Аароновим синам.