Кніга Нээміі, разьдзел 7

Калі сьцяна была пабудавана, і я ўставіў дзьверы, і пастаўлены былі на служэньне брамнікі і сьпевакі і лявіты,

тады загадаў я брату майму Ханані і начальніку Ерусалімскай крэпасьці Хананію, бо ён больш за многіх іншых быў чалавек верны і богабаязны,

і сказаў я ім: няхай не адчыняюць брам Ерусалімскіх, пакуль не абагрэе сонца, і пакуль яны стаяць, хай зачыняюць і замыкаюць дзьверы. І паставіў я вартаўнікамі жыхароў Ерусаліма, кожнага на сваю варту і кожнага насупраць дома ягонага.

Але горад быў шырокі і вялікі, а народу ў ім было нямнога, і дамы ня былі пабудаваны.

І паклаў мне Бог мой на сэрца сабраць знакамітых і начальнікаў і народ, каб зрабіць перапіс. І знайшоў я радаводны перапіс тых, якія спачатку прыйшлі, і ў ім напісана:

вось жыхары краіны, якія выправіліся з палонных, пераселеных Навухаданосарам, царом Вавілонскім, і вярнуліся ў Ерусалім і Юдэю, кожны ў свой горад;

тыя, якія пайшлі з Зарававэлем, Ісусам, Нээміем, Азарыем, Раміем, Нахманіем, Марадахэем, Білшанам, Місфэрэтам, Бігваем, Нэхумам, Ваанам. Колькасьць людзей народу Ізраілевага:

Сыноў Пароша дзьве тысячы сто семдзесят два.

Сыноў Сафатыі трыста семдзесят два.

Сыноў Араха шасьцьсот пяцьдзясят два.

Сыноў Пахат-Маава, з сыноў Ісуса і Ёава, дзьве тысячы васямсот васямнаццаць.

Сыноў Элама тысяча дзьвесьце пяцьдзясят чатыры.

Сыноў Зату васямсот сорак пяць.

Сыноў Закхая сямсот шэсьцьдзясят.

Сыноў Бінуя шасьцьсот сорак восем.

Сыноў Бэвая шасьцьсот дваццаць восем.

Сыноў Азгада дзьве тысячы трыста дваццаць два.

Сыноў Аданікама шасьцьсот шэсьцьдзясят сем.

Сыноў Бігвая дзьве тысячы шасьцьсот сем.

Сыноў Адына шасьцьсот пяцьдзясят пяць.

Сыноў Атэра з дома Эзэкіі дзевяноста восем.

Сыноў Хашума трыста дваццаць восем.

Сыноў Вэцая трыста дваццаць чатыры.

Сыноў Харыфа сто дванаццаць.

Нараджэнцаў Гаваона дзевяноста пяць.

Жыхароў Віфляема і Нэтофы сто восемдзесят восем.

Жыхароў Анатота сто дваццаць восем.

Жыхароў Бэт-Азмавэта сорак два.

Жыхароў Карыятыярыма, Кефіры і Бээрота сямсот сорак тры.

Жыхароў Рамы і Гівы шасьцьсот дваццаць адзін.

Жыхароў Міхмаса сто дваццаць два.

Жыхароў Вэтыля і Гая сто дваццаць тры.

Жыхароў Нэво другога пяцьдзясят два.

Сыноў Элама другога тысяча дзьвесьце пяцьдзясят чатыры.

Сыноў Харыма трыста дваццаць.

Нараджэнцаў Ерыхона трыста сорак пяць.

Нараджэнцаў Лода, Хадыда і Она сямсот дваццаць адзін.

Нараджэнцаў Сэнаі тры тысячы дзевяцьсот трыццаць.

Сьвятароў, сыноў Едаі, з дома Ісусавага, дзевяцьсот семдзесят тры.

Сыноў Імэра тысяча пяцьдзясят два.

Сыноў Пашхура тысяча дзьвесьце сорак сем.

Сыноў Харыма тысяча сямнаццаць.

Лявітаў: сыноў Ісуса, з дома сыноў Гадэвы, семдзесят чатыры.

Сьпевакоў: сыноў Асафа сто сорак восем.

Брамнікі: сыны Шалума, сыны Атэра, сыны Талмона, сыны Акува, сыны Хатыты, сыны Шавая - сто трыццаць восем.

Нэтынэі: сыны Цыхі, сыны Хасуфы, сыны Табаота,

сыны Кіроса, сыны Сіі, сыны Фадона,

сыны Леваны, сыны Хагавы, свыны Салмая,

сыны Ханана, сыны Гідэла, сыны Гахара,

сыны Рэаі, сыны Рэцына, сыны Нэкоды,

сыны Газама, сыны Узы, сыны Пасэаха,

сыны Вэсая, сыны Мэўніма, сыны Нэфішсіма,

сыны Ваквука, сыны Хакуфы, сыны Хархура,

сыны Вацліта, сыны Мэхіды, сыны Харшы,

сыны Варкоса, сыны Сісары, сыны Тамаха,

сыны Нэцыаха, сыны Хатфыфы.

Сыны рабоў Саламонавых: сыны Сатая, сыны Сафэрэта, сыны Фэрыды,

сыны Яалы, сыны Даркона, сыны Гідэла,

сыны Сафатыі, сыны Хатыла, сыны Пахэрэт-Гацэваіма, сыны Амона.

Усіх нэтынэяў і сыноў рабоў Саламонавых трыста дзевяноста два.

І вось тыя, што выйшлі з Тэлмэдаха, Тэлхаршы, Херуў-Адона і Імэра; але яны не маглі паказаць пра пакаленьне сваё і пра племя сваё, ці ад Ізраіля яны.

Сыны Дэлаі, сыны Товіі, сыны Нэкоды - шасьцьсот сорак два.

І са сьвятароў: сыны Хаваі, сыны Гакоца, сыны Вэрзэлія, які ўзяў жонку з дочак Вэрзэлія Галаадыцяніна і стаў называцца іх імем.

Яны шукалі радаводнага свайго запісу, і не знайшлося, і таму выключаны са сьвятарства.

І Тыршата сказаў ім, каб яны ня елі вялікай сьвятыні, пакуль не паўстане сьвятар з урымам і тумімам.

Усё супольства разам складалася з сарака двух тысяч трохсот шасьцідзесяці чалавек,

акрамя рабоў іхніх і рабынь іхніх, які было сем тысяч трыста трыццаць сем; і пры іх сьпевакоў і сьпявачак дзьвесьце сорак пяць.

Коней у іх было сямсот трыццаць шэсьць, кабыл у іх дзьвесьце сорак пяць,

вярблюдаў чатырыста трыццаць пяць, аслоў шэсьць тысяч сямсот дваццаць.

Некаторыя ўзначальцы пакаленьняў далі ўклады на вядзеньне працы. Тыршата даў у скарбніцу золатам тысячу драхмаў, пяцьдзясят чараў, пяцьсот трыццаць сьвятарскіх убраньняў.

І некаторыя з узначальцаў пакаленьняў далі ў скарбніцу на вядзеньне працы дваццаць тысяч драхмаў золата і дзьве тысячы дзьвесьце мінаў срэбра.

Астатнія з народу далі дваццаць тысяч драхмаў золата і дзьве тысячы мінаў срэбра і шэсьцьдзясят сем сьвятарскіх убраньняў.

І пачалі жыць сьвятары і лявіты, і брамнікі і сьпевакі, і народ і нэтынэі, і ўвесь Ізраіль у гарадах сваіх.