Кніга выслоўяў Саламонавых, разьдзел 26

Як сьнег летам і дождж у жніва, так гонар не пасуе неразумнаму.

Як верабей пырхне, калі ластаўка паляціць, так незаслужаны праклён ня збудзецца.

Плётка каню, аброць аслу, а кій немысьлю.

Не адказвай неразумнаму паводле неразумнасьці ягонай, каб і ты не прыпадобніўся яму;

а адказвай неразумнаму паводле неразумнасьці ягонай, каб ён не зрабіўся мудрацом у вачах сваіх.

Падцінае сабе ногі, робіць шкоду сабе той, хто пасылае наказ празь немысьля.

Як віхляюцца ногі ў кульгавага, так і выслоўе на вуснах у неразумнага.

Што ўкладваць каштоўны камень у прашчу, так і аддаваць пашану дурному.

Што калючы бадзяк у руцэ ў п'янага, тое і выслоўе на вуснах у неразумнага.

Дужы робіць усё адвольна: і неразумнага ўзнагароджвае, і кожнага праходжага ўзнагароджвае.

Як сабака вяртаецца да ванітаў сваіх, так дурны паўтарае глупствы свае.

Калі ты бачыш чалавека, які сам сябе мудрым лічыць, - дык на дурнога болей надзеі, чым на яго.

Гультай кажа: «леў на дарозе! леў на дварэ!»

Дзьверы паварочваюцца на завесах сваіх, а гультай на ложку сваім.

Гультай апускае руку сваю да міскі, ды яму цяжка падняць яе да рота свайго.

Гультай у вачах сваіх мудрэйшы за семярых, што адказваюць разумна.

Хапае сабаку за вушы той, хто, праходзячы міма, лезе ў чужую спрэчку.

Як той, хто прыкідваецца вар'ятам, кідае агонь, стрэлы і сьмерць,

так - чалавек, які падступна шкодзіць сябру свайму і потым кажа: «я толькі пажартаваў».

Дзе няма болей дроў, агонь патухае; і дзе няма нагаворшчыка, разлад аціхае.

Вугаль - на жар, дровы - на распал свары.

Словы нагаворшчыка - як прысмакі, і яны ўваходзяць у нутро жывата.

Як нячыстым срэбрам абкладзены гліняны посуд, так і палымяныя вусны і сэрца ліхое.

Вуснамі сваімі прыкідваецца вораг, а ў сэрцы сваім намышляе ліхое.

Калі ён гаворыць і пяшчотным голасам, ня вер яму; бо сем мярзотаў у сэрцы ў яго.

Хто нянавісьць прыкрывае на самоце, злосьць таго адкрыецца ў народным сходзе.

Хто капае яму, той упадзе ў яе; і хто пакоціць угору камень, да таго ён вернецца.

Хлусьлівы язык ненавідзіць тых, каго ён параніў, і лісьлівыя вусны рыхтуюць падзеньне.