Кніга Псальмаў, псальм 140

Госпадзе! да Цябе заклікаю; пасьпяшайся да мяне, уваж голасу маленьня майго, калі клічу Цябе.

Хай пойдзе малітва мая, як фіміям, да аблічча Твайго, уздыманьне рук маіх - як ахвяра вячэрняя.

Пакладзі, Госпадзе, ахову на вусны мае, і аслані дзьверы вуснаў маіх;

ня дай нахіліцца сэрцу майму да словаў падступных, і на перапросіны дзеяў грахоўных і людзей, што беззаконьне ўчыняюць, і хай не скаштую я іхніх прысмакаў.

Хай карае мяне праведнік: гэта - міласьць; хай выкрывае мяне: гэта - найлепшы алей, які не пашкодзіць галаве маёй; а малітвы мае - супраць зладзействаў іхніх.

Іхнія правадыры рассыпаліся па скалах, і чуюць, што словы мае лагодныя.

Быццам зямлю расьсякаюць і трушчаць нас; сыплюцца косткі нашыя ў шчэлепы апраметнай.

Але да Цябе, Госпадзе, Госпадзе, вочы мае; на Цябе спадзяюся, не адкінь душы маёй!

Ахавай мяне ад пастак, пастаўленых на мяне, ад цянётаў беззаконцаў.

Хай трапяць бязбожнікі ў сеткі свае, а я перайду.