Кніга Псальмаў, псальм 140

Кіраўніку хору. Псальм Давіда. Ратуй мяне, ГОСПАДЗЕ, ад чалавека ліхога, ад чалавека злачыннага захоўвай мяне! Яны задумляюць ліхое ў сэрцы сваім, кожны дзень узьнімаюць вайну, навастрылі язык свой, як зьмеі, атрута зьмяіная ў вуснах іхніх. (Сэлях) Захавай мяне, ГОСПАДЗЕ, ад рук бязбожніка! Захоўвай мяне ад чалавека злачыннага, ад тых, што мяркуюць пахіснуць стопы мае. Пыхліўцы таемна [наставілі] пастку для мяне і петлі, расьцягнулі сеці пры сьцежцы, паставілі сіло для мяне. (Сэлях) Сказаў я да ГОСПАДА: “Ты— мой Бог! Прыхілі вуха, ГОСПАДЗЕ, на голас маленьня майго! ГОСПАДЗЕ, Госпадзе, моц збаўленьня майго, Ты засланяеш галаву мне ў дзень бітвы. Ня дай таго, ГОСПАДЗЕ, што жадае бязбожнік, намерам ягоным ня дай споўніцца, каб не ўзьнімаліся яны! (Сэлях) Няхай голавы тых, што мяне абступілі, пакрыюцца ліхоцьцем вуснаў іхніх! Няхай пасыплецца на іх вугольле! У агонь няхай кіне Ён іх, у дол глыбокі, каб ім не паўстаць! Чалавек з [ліхім] языком на зямлі ня ўстоіць; на чалавека злачыннага ліхоцьце цікаваць будзе, каб загубіць яго. Ведаю я, што ГОСПАД выступіць у справе прыгнечанага, [дасьць] суд убогаму. Дык будуць праведнікі славіць імя Тваё, правыя будуць жыць перад абліччам Тваім!