Кніга Псальмаў, псальм 33

Псальма Давіда, калі ён удаваў зь сябе вар'ята перад Авімэлэхам і быў ад яго выгнаны, і пайшоў.

Дабраслаўляю Госпада ва ўсякую пору; хвала Яму няспынная ў вуснах маіх.

Госпадам будзе хваліцца душа мая; пачуюць пакорныя і ўзьвяселяцца.

Вялічайце Госпада са мною, і ўзносьма імя Ягонае разам.

Я шукаў Госпада, і Ён пачуў мяне і ад усякіх небясьпекаў маіх вызваліў мяне.

Хто прыглядваўся да Яго, тыя прасьвятліліся, і твары іхнія ня зьведаюць сораму.

Вось убогі паклікаў, - і Гасподзь пачуў і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Гасподні анёл паўстае вакол тых, хто баіцца Яго, - і іх вызваляе.

Паспытайце і ўбачыце, які добры Гасподзь! Дабрашчасны той чалавек, што на яго спадзяецца!

Бойцеся Госпада, усе сьвятыя Ягоныя; бо ня маюць нястачы тыя, што баяцца Яго.

Ільвяняты церпяць нягоды і голад, а богашукальнікі ня церпяць нястачы ні ў якім дабры.

Прыйдзеце, дзеці, паслухайце мяне: страху Гасподняму вас навучу.

Ці хоча чалавек жыць і ці любіць дабрадзенства, каб бачыць дабро?

Трымай язык свой ад злога і вусны свае ад падступных словаў.

Ухіляйся ад ліха і рабі дабро; шукай міру і йдзі за ім.

Вочы Гасподнія - на праведных, і вушы Ягоныя - на скаргу іхнюю.

А аблічча Гасподняе - супроць тых, што робяць ліхое, каб зьвесьці зь зямлі памяць пра іх.

Клічуць, і Гасподзь чуе, і ад усіх уціскаў іх вызваляе.

Блізкі Гасподзь да тых, у каго зламанае сэрца, і пакорлівых духам - уратуе.

Многа турботаў у праведніка, і ад усіх іх Гасподзь вызваляе.

Ён хавае ўсе косткі ягоныя; і ніводная не паламаецца!

Зло заб'е грэшніка, і ненавісьнікі праведнасьці загінуць.

Гасподзь вызваліць душу рабоў Сваіх, і не загіне ніхто, хто на Яго спадзяецца.