Кніга Псальмаў, псальм 46

Кіроўцу хору. Сыноў Карэевых Псальма.

Пляскайце ў далоні, усе народы, клікніце Богу голасам радасьці;

бо Гасподзь Усявышні грозны, - вялікі Цар над усёю зямлёю;

скарыў нам народы і плямёны пад ногі нашыя;

выбраў нам спадчыну нашу, красу Якава, якога палюбіў.

Узышоў Бог пад воклічы, Гасподзь пад гукі трубныя.

Сьпявайце Богу нашаму, сьпявайце; сьпявайце цару нашаму, сьпявайце;

бо Бог - Цар усёй зямлі; сьпявайце ўсе разумна.

Бог зацараваў над народамі, Бог сеў на сьвятым троне Сваім;

сабраліся валадары народаў да народу Бога Абрагамавага; бо шчыты зямлі - Божыя; Ён узьнесены над намі.