Book of Psalms, псалом 46

(Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. De cÓntat pe alamot. O cÓntare.) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată Ón nevoi.

De aceea nu ne temem, chiar dacă s'ar zgudui pămÓntul, şi s'ar clătina munţii Ón inima mărilor.

Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s'ar ridica pÓnă acolo de să se cutremure munţii. - Este un rÓu, ale cărui izvoare Ónveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfÓntul locaş al locuinţelor Celui Prea خnalt.

Dumnezeu este Ón mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută Ón revărsatul zorilor.

Neamurile se frămÓntă, Ómpărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pămÓntul se topeşte de groază.

Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. - Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile, pe cari le -a făcut El pe pămÓnt.

El a pus capăt războaielor pÓnă la marginea pămÓntului; El a sfărÓmat arcul, şi a rupt suliţa, a ars cu foc carăle de război. - ,,Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sÓnt Dumnezeu: Eu stăpÓnesc peste neamuri, Eu stăpÓnesc pe pămÓnt. - Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -