Кніга Псальмаў, псальм 94

Пахвальная песьня Давідава.

Прыйдзеце, засьпяваем Госпаду, усклікнем Богу, цьвярдыні ратунку нашага;

станьма прад абліччам Ягоным з хвалою, у песьнях усклікнем Яму,

бо Гасподзь ёсьць Бог вялікі і Цар над усімі багамі.

У руцэ Ягонай глыбіні зямлі, і вяршыні гор - Ягоныя;

Ягонае - мора, і Ён стварыў яго, і сушу стварылі рукі Ягоныя.

Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзем, укленчым прад абліччам Госпада, Творцы нашага,

бо Ён ёсьць Бог наш, і мы - людзі паствы Ягонай і авечкі рукі Ягонай. О, калі б вы сёньня паслухалі голасу Яго:

«ня ўпускайце жорсткасьць у сэрца вашае, як у Мэрыве, як у дзень спакушэньня ў пустыні,

дзе спакушалі Мяне бацькі вашыя, выпрабоўвалі Мяне, і бачылі дзею Маю.

Сорак гадоў раздражняў Мяне род гэты, Я сказаў: гэта народ, які заблудзіўся сэрцам; яны не спазналі дарог Маіх;

і таму прысягнуў Я ў гневе Маім, што яны ня ўвойдуць у Мой спакой».