Паводле Марка сьвятое дабравесьце, разьдзел 16

І калі мінула субота, Марыя Магдалена, і Марыя Якубава, і Салямэя купілі духмянасьцяў, каб пайсьці памазаць Яго. І вельмі рана, у першы дзень тыдня, прыходзяць да магілы, калі ўзыходзіла сонца. І гаварылі між сабою: «Хто нам адваліць камень ад уваходу ў магілу?» І, глянуўшы, бачаць, што камень адвалены, а быў ён надта вялікі. І, увайшоўшы ў магілу, убачылі юнака, які сядзеў па правым баку, адзетага ў белую шату, і напалохаліся. А ён кажа ім: «Не палохайцеся, шукаеце Ісуса з Назарэту, укрыжаванага? Ён уваскрос. Няма Яго тут. Вось месца, дзе палажылі Яго. Але ідзіце, скажыце вучням Ягоным і Пятру: “Ён ідзе перад вамі ў Галілею; там Яго ўгледзіце, як Ён сказаў вам”». І яны, выйшаўшы, пабеглі ад магілы, і ахапіла іх трымценьне і захапленьне, і нікому нічога не сказалі, бо баяліся. Уваскросшы раніцаю ў першы дзень тыдня, Ісус зьявіўся спачатку Марыі Магдалене, з якой выгнаў сем дэманаў. Яна, пайшоўшы, паведаміла тым, што з Ім былі, якія плакалі і галасілі. Але тыя, пачуўшы, што Ён жывы і яна бачыла Яго, не паверылі. Пасьля гэтага Ён зьявіўся ў іншым выглядзе дваім з іх у дарозе, як ішлі ў вёску. І тыя, вярнуўшыся, паведамілі іншым, але і ім не паверылі. Нарэшце Ён зьявіўся Адзінаццаці, калі ўзьлягалі пры стале, і дакараў за недаверства іхняе і жорсткасьць сэрца, што не паверылі тым, якія бачылі Яго ўваскросшага. І сказаў ім: «Ідзіце на ўвесь сьвет і абвяшчайце Эвангельле ўсяму стварэньню. Хто паверыць і ахрысьціцца, будзе збаўлены, а хто не паверыць, будзе асуджаны. А тым, што павераць, будуць такія знакі: у імя Маё выганяць будуць дэманаў, новымі мовамі гаварыць будуць, зьмеяў браць будуць, і калі што сьмяротнае вып’юць, не пашкодзіць ім, на нямоглых рукі ўскладуць, і яны будуць здаровыя». Госпад жа пасьля размовы з імі ўзьнёсься ў неба і сеў праваруч Бога. А яны, пайшоўшы, абвяшчалі паўсюль Госпада, Які ўспамагаў іх і сьцьвярджаў словы знакамі, якія іх суправаджалі. Амэн.