Кніга Псальмаў, псальм 110

Псальм Давіда. Сказаў ГОСПАД Госпаду майму: “Сядзь праваруч Мяне, пакуль пакладу ворагаў Тваіх як падножжа пад стопы Твае!” Кій моцы тваёй пашле ГОСПАД з Сыёну: “Мей уладу сярод ворагаў тваіх!” Народ твой у дзень магутнасьці тваёй ахвотна зьбярэцца ў аздобе сьвятой; як раса з улоньня сьвітаньня будзе маладосьць твая. Прысягнуў ГОСПАД і не раскаецца: “Ты сьвятар на вякі паводле парадку Мэльхісэдэка”. Госпад праваруч цябе у дзень гневу Свайго скрышыць валадароў, будзе судзіць народы, усё напоўніць трупамі, скрышыць галаву, што пануе над многімі землямі. Са струменя нап’ецца ў дарозе і дзеля таго ўзвысіць галаву.