Кніга Псальмаў, псальм 65

Кіраўніку хору. Псальм Давіда. Сьпеў. Табе, Божа, прыналежыць хвала на Сыёне; і Табе будуць споўненыя абяцаньні. Ты чуеш малітву, да Цябе ўсякае цела імкнецца. Справы беззаконныя перамаглі мяне, але Ты дараваў нам правіны нашыя. Шчасьлівы той, каго Ты выбраў і наблізіў, каб жыў ён на панадворках Тваіх; мы будзем насычацца даброцьцем дому Твайго, сьвятой сьвятыні Тваёй. Страшнымі [ўчынкамі] у праведнасьці Ты адказваеш нам, Божа збаўленьня нашага, пэўнасьць усіх канцоў зямлі і далёкага мора, Які ўгрунтаваў горы сілаю Сваёй, Які падперазаны магутнасьцю, Які ўсьцішаеш шум мора, шум хваляў ягоных і мноства народу. І будуць баяцца знакаў Тваіх жыхары канцоў сьвету, землі на ўсходзе і на захадзе Ты разьвесяляеш. Ты адведаў зямлю і напаіў яе, Ты ўзбагаціў яе Божым струмянём, напоўненым водамі. Ты прыгатаваў збожжа на ёй, бо гэтак угрунтаваў яе. Ты насычаеш разоры яе і разраўноўваеш скібы яе, кроплямі дажджу разьмякчаеш яе, парастак яе дабраслаўляеш. Ты ўкаранаваў год дабром Тваім, і сьцежкі Твае разьліваюць тлустасьць, разьліваюць на пашы ў пустыні, і ўзгоркі падпярэзваюцца радасьцю, апранаюцца ў чароды авечак, і даліны атуляюцца збожжам, радасна гукаюць і сьпяваюць.