Кніга Псальмаў, псальм 72

Для Салямона. Божа, дай суд Твой валадару, і праведнасьць Тваю — сыну валадара. Няхай судзіць ён народ Твой паводле справядлівасьці, і ўбогіх Тваіх — паводле права. Няхай прынясуць горы супакой народу, і ўзгоркі — праведнасьць. Няхай ён судзіць убогіх з народу, выбаўляе сыноў беднякоў і скрышыць прыгнятальнікаў. Няхай баяцца Цябе пакуль будзе сонца і перад абліччам месяца, з пакаленьня ў пакаленьне. Няхай зыходзіць, як дождж на атаву, як кроплі дажджу, што зямля ад іх вільгатнее. Няхай закрасуе праведнік у дні ягоныя, і будзе мноства супакою, аж пакуль месяц стаіць. І няхай ён мае ўладу ад мора да мора і ад ракі аж да краю зямлі. Перад абліччам ягоным упадуць жыхары пустыні, і ворагі ягоныя будуць лізаць пыл. Валадары Таршышу і астравоў дары яму панясуць; валадары Шэбы і Сэбы прынясуць яму даніну. І паклоняцца яму ўсе валадары, усе народы будуць служыць яму. Бо ён ратуе беднага, калі той галосіць, і прыгнечанага, і таго, у каго няма дапамогі. Ён літуецца над гаротным і бедным і выбаўляе душы бедакоў. Ад ашуканства і гвалту вызваляе душы іхнія, і ў вачах ягоных кроў іхняя вельмі каштоўная. І будзе ён жыць, і даваць яму будуць золата Шэбы, і будуць маліцца за яго заўсёды, і будуць дабраслаўляць яго ўсе дні. І будзе дастатак збожжа на зямлі, на вяршынях гор; будуць шумець, як Лібан, каласы ягоныя, і мяшчане заквітнеюць, як трава на зямлі. І будзе імя ягонае на вякі, перад абліччам сонца будзе трываць імя ягонае, і будуць дабраслаўлёныя ў ім усе народы, і будуць шчасьлівыя ў ім. Дабраслаўлёны ГОСПАД Бог, Бог Ізраіля, Які Сам робіць цуды. І дабраслаўлёнае імя славы Яго на вякі, і няхай напоўніцца славай Яго ўся зямля! Амэн, амэн! Канец малітвы Давіда, сына Есэя.