Кніга Псальмаў, псальм 95

Хадземце, будзем весяліцца ў ГОСПАДЗЕ, усклікаць Скале збаўленьня нашага! Станьма перад абліччам Яго з падзякаю, гімны ўсклікайма Яму! Бо ГОСПАД ёсьць Бог вялікі і Валадар вялікі над усімі багамі. У руцэ Ягонай глыбіні зямлі, і Ягоныя вяршыні найвышэйшыя гор. Ягонае мора, бо Ён яго ўчыніў, і сухазем’е рукі Ягоныя ўкшталтавалі. Прыйдзіце, суклонімся і ўпадзем, укленчым прад Госпадам, Тварцом нашым! Бо Ён ёсьць Бог наш, а мы — народ чарады Ягонай і авечкі рукі Ягонай. Сёньня, калі пачуеце голас Ягоны, ня рабіце цьвёрдымі сэрцы вашыя, як у Мэрыбе, як у дзень выпрабаваньня ў пустыні, дзе бацькі вашыя выпрабоўвалі Мяне, спакушалі Мяне, хоць і бачылі справы Мае! Сорак гадоў Я брыдзіўся пакаленьнем гэтым, і Я сказаў: “Яны — народ, што блукаецца сэрцам, і яны не спазналі шляхоў Маіх”. Дык Я прысягнуў у гневе Маім, што яны ня ўвойдуць ў супачынак Мой.