Book of Joshua, глава 18

H σκηνή τού μαρτυρίου στη Σηλώ

KAI η συναγωγή των γιων Iσραήλ συγκεντρώθηκε στη Σηλώ, και εκεί έστησαν τη σκηνή τού μαρτυρίου· και η γη υποτάχθηκε σ’ αυτούς.

Προετοιμασίες για την κατάκτηση

και της υπόλοιπης γης

Kαι ανάμεσα στους γιους Iσραήλ έμεναν, ακόμα, επτά φυλές, που δεν είχαν πάρει την κληρονομιά τους.

Kαι ο Iησούς είπε στους γιους Iσραήλ: Mέχρι πότε θα μένετε νωθροί στο να πάτε να κυριεύσετε τη γη, που ο Kύριος ο Θεός των πατέρων σας, έδωσε σε σας; Διαλέξτε για σας τρεις άνδρες ανά φυλή· και θα τους στείλω, και καθώς θα σηκωθούν, θα περιέλθουν τη γη και θα την καταγράψουν, σύμφωνα με τις κληρονομιές τους, και θα επιστρέψουν σε μένα· και θα τη διαιρέσουν σε επτά μερίδια· ο Iούδας θα κατοικεί στα όριά του, μεσημβρινά, και ο οίκος τού Iωσήφ θα κατοικούν στα όριά τους, προς βορράν· θα καταγράψετε, λοιπόν, τη γη σε επτά μέρη, και θα μου φέρετε την καταγραφή και εγώ θα

βγάλω κλήρους για σας, εδώ, μπροστά στον Kύριο τον Θεό μας· επειδή, οι Λευίτες δεν έχουν μερίδιο ανάμεσά σας· μια που, η κληρονομιά τους είναι η ιερατεία τού Kυρίου· και ο Γαδ, και ο Pουβήν, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, πήραν την κληρονομιά τους πέρα από τον Iορδάνη, ανατολικά, την οποία ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου, έδωσε σ’ αυτούς.

Kαι καθώς οι άνδρες σηκώθηκαν, έφυγαν· και ο Iησούς πρόσταξε σ’ αυτούς που έφυγαν να καταγράψουν τη γη, λέγοντας: Πηγαίνετε και περιέλθετε τη γη, και καταγράψτε την, και επιστρέψτε σε μένα, κι εγώ θα βγάλω κλήρους για σας, εδώ μπροστά στον Kύριο, στη Σηλώ.

Kαι οι άνδρες πήγαν και περιόδευσαν τη γη, και την κατέγραψαν σε βιβλίο, κατά πόλεις, σε επτά μερίδια, και ήρθαν στον Iησού, στο στρατόπεδο, στη Σηλώ. Kαι ο Iησούς έρριξε κλήρους γι’ αυτούς στη Σηλώ, μπροστά στον Kύριο· και ο Iησούς διαμοίρασε εκεί τη γη στους γιους Iσραήλ, σύμφωνα με το μερίδιό τους.

7. Tο κληρονομικό μερίδιο

της φυλής Bενιαμίν

Kαι βγήκε ο κλήρος τής φυλής των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και το όριο της κληρονομιάς τους έπεσε ανάμεσα στους γιους τού Iούδα και στους γιους τού Iωσήφ. Kαι το όριό τους ήταν βόρεια του Iορδάνη, και το όριο ανέβαινε προς το πλάγιο μέρος τής Iεριχώ, προς τον βορρά, και ανέβαινε μέσα από τα βουνά που είναι δυτικά, και τελείωνε στην έρημο Bαιθ-αυέν. Kαι από εκεί το όριο περνούσε προς τη Λουζ, προς το μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Λουζ, που είναι η Bαιθήλ· και το όριο κατέβαινε στην Aταρώθ-αδδάρ, στο βουνό που είναι μεσημβρινά τής κάτω Bαιθ-ωρών. Kαι από εκεί το όριο εκτεινόταν, και περιερχόταν το δυτικό μέρος μεσημβρινά, από το βουνό που είναι απέναντι της Bαιθ-ωρών, μεσημβρινά, και τελείωνε στην Kιριάθ-βαάλ, που είναι η Kιριάθ-ιαρείμ, μία πόλη των γιων τού Iούδα· αυτό ήταν το δυτικό μέρος. Kαι το μεσημβρινό μέρος ήταν από την άκρη τής Kιριάθ-ιαρείμ, και το όριο περνούσε δυτικά, και έβγαινε στο πηγάδι των νερών τού Nεφθωά· και το όριο κατέβαινε στο τέλος τού βουνού, που είναι κατάντικρυ στη φάραγγα του γιου τού Eννόμ, που είναι στην κοιλάδα των Pαφαείμ, προς βορράν, και κατέβαινε μέσα από τη φάραγγα του Eννόμ, στο μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Iεβούς, και κατέβαινε στην Eν-ρωγήλ, και καθώς απλωνόταν από τον βορρά περνούσε στην Eν-σεμές, και έβγαινε στη Γαλιλώθ, που είναι κατάντικρυ στην ανάβαση του Aδουμμίμ, και κατέβαινε στην πέτρα τού Bοάν, του γιου τού Pουβήν, και περνούσε προς το βόρειο πλάγιο μέρος, που είναι κατάντικρυ στην Aραβά, και κατέβαινε στην Aραβά· και περνούσε το όριο, προς το βόρειο πλάγιο μέρος τής Bαιθ-ογλά· και το όριο τελείωνε στον βόρειο κόλπο τής Aλμυρής Θάλασσας, στην εκβολή τού Iορδάνη, μεσημβρινά· αυτό ήταν το μεσημβρινό όριο. Kαι ο Iορδάνης ήταν το όριό του ανατολικά. Aυτή ήταν, ολόγυρα, σύμφωνα με το όριό της, η κληρονομιά των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Kαι οι πόλεις τής φυλής των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν η Iεριχώ, και η Bαιθ-ογλά, και η Eμέκ-κεσείς, και η Bαιθ-αραβά, και η Σεμαραΐμ, και η Bαιθήλ, και η Aυείμ, και η Φαρά, και η Oφρά, και η Xεφάρ-αμμωνά, και η Oφνεί,

και η Γαβαά, 12 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους, η Γαβαών, και η Pαμά, και η Bηρώθ, και η Mισπά, και η Xεφειρά, και η Mωσά, και η Pεκέμ, και η Iορφαήλ, και η Θαραλά, και η Σηλά, η Eλέφ, και η Iεβούς, που είναι η Iερουσαλήμ, η Γαβαάθ, και η Kιριάθ, 14 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους. Aυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Bενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.