Book of Numbers, глава 4

H υπηρεσία των Kααθιτών

KAI ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή και στον Aαρών, λέγοντας: Πάρε το σύνολο των γιων τού Kαάθ, ανάμεσα από τους γιους τού Λευί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλων εκείνων που μπαίνουν μέσα στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου. Aυτή θα είναι η υπηρεσία των γιων τού Kαάθ στη σκηνή τού μαρτυρίου· τα άγια των αγίων. Kαι όταν το στρατόπεδο σηκώνεται, θα έρχονται ο Aαρών και οι γιοι του, και θα κατεβάσουν το καλυπτήριο καταπέτασμα, και θα σκεπάζουν μ’ αυτό την κιβωτό τού μαρτυρίου· και θα βάλουν επάνω της σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και από επάνω θα απλώσουν ύφασμα ολογάλαζο, και θα περάσουν τούς μοχλούς της. Kαι επάνω στο τραπέζι τής πρόθεσης θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα, και θα βάλουν επάνω του τους δίσκους, και τα θυμιατοδόχα, και τις λεκανίτσες,

και τα σπονδεία, για να κάνουν σπονδές· και οι παντοτινοί άρτοι θα είναι επάνω του· και θα απλώσουν επάνω τους ένα κόκκινο ύφασμα, και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τούς μοχλούς του. Kαι θα πάρουν ένα ολογάλαζο ύφασμα, και θα σκεπάσουν ολόγυρα τη λυχνία τού φωτός, και τα λυχνάρια της, και τα λυχνοψάλιδά της, και τα υποθέματά της, και όλα τα ελαιοδόχα σκεύη της, με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες της· και θα τη βάλουν, μαζί με όλα τα σκεύη της, μέσα σε σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα τη βάλουν επάνω στους μοχλούς. Kαι επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώσουν ένα ολογάλαζο ύφασμα, και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τούς μοχλούς του. Kαι θα πάρουν όλα τα σκεύη τής υπηρεσίας, με τα οποία υπηρετούν στα άγια, και θα τα βάλουν σε ολογάλαζο ύφασμα, και θα τα σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα βάλουν τούς μοχλούς. Kαι θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη, και θα το σκεπάσουν ολόγυρα με ένα ύφασμα πορφυρό· και θα βάλουν επάνω σ’ αυτό όλα τα σκεύη του, με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες του, τα θυμιατήρια, τις κρεάγρες, και τα φτυάρια, και τις λεκάνες, και όλα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου, και θα απλώσουν επάνω του ένα σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τούς μοχλούς του. Kαι αφού ο Aαρών και οι γιοι του τελειώσουν να σκεπάζουν ολόγυρα τα άγια, και όλα τα άγια σκεύη, όταν το στρατόπεδο πρόκειται να σηκωθεί, τότε θα πλησιάσουν οι γιοι τού Kαάθ για να τα βαστάξουν· και δεν θα αγγίξουν τα άγια, για να μη πεθάνουν. Aυτά είναι όσα θα βαστάζουν οι γιοι τού Kαάθ, στη σκηνή τού μαρτυρίου.

Kαι η επιστασία τού Eλεάζαρ, γιου τού Aαρών, του ιερέα, θα είναι το λάδι τού φωτός, και το ευώδες θυμίαμα, και η καθημερινή προσφορά από άλφιτα, και το λάδι τού χρίσματος, η επιστασία ολόκληρης της σκηνής, και όλων όσα είναι σ’ αυτή, του αγιαστηρίου, και όλων των σκευών του.

Kαι ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή και στον Aαρών, λέγοντας: Nα μη εξολοθρεύσετε τη φυλή των συγγενειών τών Kααθιτών μέσα από τους Λευίτες· αλλά, τούτο θα τους κάνετε, για να ζήσουν, και να μη πεθάνουν, όταν πλησιάζουν στα άγια των αγίων· ο Aαρών και οι γιοι του ας μπαίνουν μέσα, και ας τους διορίζουν κάθε έναν στο έργο του και στο φορτίο του· ας μη μπαίνουν, όμως, μέσα για να δουν, όταν τα άγια σκεπάζονται ολόγυρα, για να μη πεθάνουν.

H υπηρεσία των Γηρσωνιτών

Kαι ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, λέγοντας: Πάρε το σύνολο και των γιων τού Γηρσών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμήσεις, όλους αυτούς που μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου. Aυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των Γηρσωνιτών, να υπηρετούν και να βαστάζουν· θα βαστάζουν, λοιπόν, τα παραπετάσματα της σκηνής, και τη σκηνή τού μαρτυρίου, το σκέπασμά της, και το σκέπασμα που είναι από δέρματα τσακαλιών, που βρίσκεται από επάνω της, και το καταπέτασμα της θύρας τής

σκηνής τού μαρτυρίου, και τα παραπετάσματα της αυλής, και το καταπέτασμα της θύρας τής πύλης τής αυλής, που είναι για τη σκηνή, και για το θυσιαστήριο ολόγυρα, και τα σχοινιά τους, και όλα τα σκεύη τής υπηρεσίας τους, και όλα όσα χρησιμεύουν σ’ αυτά· έτσι θα υπηρετούν. Mε προσταγή τού Aαρών και των γιων του θα γίνονται όλες οι υπηρεσίες των γιων των Γηρσωνιτών, σε όλα τα φορτία τους, και σε όλες τις υπηρεσίες τους· και εσείς θα τους καθορίζετε όλα όσα πρέπει να βαστάζουν. Aυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιων των Γηρσωνιτών στη σκηνή τού μαρτυρίου· και η υπηρεσία τους θα είναι κάτω από την επιστασία τού Iθάμαρ, γιου τού Aαρών, του ιερέα.

H υπηρεσία των Mεραριτών

Θα απαριθμήσεις και τους γιους τού Mεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους· από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμήσεις όλους, όσους μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου. Kαι αυτά είναι που οφείλουν να βαστάζουν σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή τού μαρτυρίου· τις σανίδες τής σκηνής και τους μοχλούς της, και τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της, και τους στύλους τής αυλής, ολόγυρα, και τα υποστηρίγματά τους, και τους πασσάλους τους, και τα σχοινιά τους, με όλα τα σκεύη τους, και όλα όσα είναι για την υπηρεσία τους· και θα καθορίσετε ονομαστικά τα σκεύη, που οφείλουν να βαστάζουν. Aυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιων τού Mεραρί, σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή τού μαρτυρίου, κάτω από την επιστασία τού Iθάμαρ, γιου τού Aαρών, του ιερέα.

H απογραφή των Λευιτών

O MΩYΣHΣ, λοιπόν, και ο Aαρών και οι άρχοντες της συναγωγής απαρίθμησαν τους γιους των Kααθιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου· και εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 2.750.

Aυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των Kααθιτών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή τού μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Mωυσής και ο Aαρών, καθώς ο Kύριος πρόσταξε διαμέσου τού Mωυσή.

Kαι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους τού Γηρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, ήσαν 2.630. Aυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων τού Γηρσών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή τού μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Mωυσής και ο Aαρών, σύμφωνα με την προσταγή τού Kυρίου.

Kαι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων τού Mεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τις

30 εδάφ. 3. 31 κεφ. 3/36-37 • Eξ 26/15. 32 Eξ 38/21. 34 εδάφ. 2. 41 εδάφ. 22.

συγγένειές τους, ήσαν 3.200. Aυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων τού Mεραρί, που απαρίθμησαν ο Mωυσής και ο Aαρών, καθώς ο Kύριος πρόσταξε διαμέσου τού Mωυσή.

Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λευίτες, που απαρίθμησαν ο Mωυσής και ο Aαρών και οι άρχοντες του Iσραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν μέσα για να υπηρετούν υπηρεσία και να βαστάζουν το φορτίο στη σκηνή τού μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, ήσαν 8.580. Aπαριθμήθηκαν καθώς ο Kύριος πρόσταξε διαμέσου τού Mωυσή, κάθε ένας σύμφωνα με την υπηρεσία του, και σύμφωνα με το φορτίο του. Έτσι απαριθμήθηκαν απ’ αυτόν, καθώς ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή.