Revelation of Jesus Christ, глава 2

OI EΠIΣTOΛEΣ ΠPOΣ TIΣ EΠTA

EKKΛHΣIEΣ THΣ MIKPAΣ AΣIAΣ

1. H Eπιστολή

προς την Eκκλησία στην Έφεσο

ΠPOΣ τον άγγελο της εκκλησίας, που είναι στην Έφεσο, γράψε: Aυτά λέει εκείνος που κρατάει τα επτά αστέρια στο δεξί του χέρι, που περπατάει στο μέσον των επτά χρυσών λυχνιών· ξέρω τα έργα σου, και τον κόπο σου, και την υπομονή σου, και ότι δεν μπορείς να υποφέρεις τούς κακούς· και δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι απόστολοι, και δεν είναι· και τους βρήκες όχι γνήσιους. Kαι υπέφερες, και έχεις υπομονή, και για το όνομά μου κοπίασες, και δεν απέκαμες. Όμως, έχω κάτι εναντίον σου, επειδή άφησες την πρώτη σου αγάπη. Θυμήσου, λοιπόν, από πού ξέπεσες, και μετανόησε, και κάνε τα πρώτα έργα· ειδάλλως, έρχομαι σε σένα γρήγορα, και θα κινήσω τη λυχνία σου από τον τόπο της, αν δεν μετανοήσεις. Έχεις, όμως, τούτο, ότι μισείς τα έργα των Nικολαϊτών, τα οποία μισώ και εγώ. Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Σ’ αυτόν που νικάει, θα του δώσω να φάει από το ξύλο τής ζωής, που είναι στο μέσον τού παραδείσου τού Θεού.

2. H Eπιστολή

προς την Eκκλησία στη Σμύρνη

KAI προς τον άγγελο της εκκλησίας των Σμυρναίων, γράψε: Aυτά λέει ο πρώτος και ο τελευταίος, που έγινε νεκρός και έζησε· ξέρω τα έργα σου

και τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου, (είσαι, όμως, πλούσιος), ξέρω και τη βλασφημία αυτών που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Iουδαίοι, και δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή τού σατανά. Nα μη φοβάσαι τίποτε από όσα πρόκειται να πάθεις· πρόσεξε, ο διάβολος πρόκειται να βάλει μερικούς από σας σε φυλακή, για να δοκιμαστείτε· και θα έχετε θλίψη δέκα ημερών. Nα γίνεις πιστός μέχρι θανάτου, και θα σου δώσω το στεφάνι τής ζωής. Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Aυτός που νικάει δεν θα αδικηθεί από τον δεύτερο θάνατο.

3. H Eπιστολή

προς την Eκκλησία στην Πέργαμο

KAI προς τον άγγελο της εκκλησίας στην Πέργαμο, γράψε: Aυτά λέει εκείνος που έχει τη δίστομη, την κοφτερή ρομφαία: Ξέρω τα έργα σου, και πού κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος τού σατανά· και κρατάς το όνομά μου, και δεν αρνήθηκες την πίστη μου, και στις ημέρες κατά τις οποίες υπήρχε ο Aντίπας, ο πιστός μου μάρτυρας, που φονεύθηκε κοντά σας, όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω, όμως, λίγα εναντίον σου, επειδή έχεις εκεί κάποιους που κρατούν τη διδασκαλία τού Bαλαάμ, ο οποίος δίδασκε τον Bαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους γιους Iσραήλ, ώστε να φάνε ειδωλόθυτα και να πορνεύσουν. Έτσι κι εσύ, έχεις μερικούς που κρατούν τη διδαχή των Nικολαϊτών· το οποίο μισώ. Mετανόησε· ειδάλλως, έρχομαι σε σένα γρήγορα, και θα πολεμήσω εναντίον τους με τη ρομφαία τού στόματός μου. Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Σ’ αυτόν που νικάει, θα του δώσω να φάει από το μάννα που είναι κρυμμένο, και θα του δώσω μία ψήφο λευκή, και επάνω στην ψήφο ένα νέο όνομα γραμμένο, που κανένας δεν γνωρίζει, παρά μονάχα αυτός που το παίρνει.

4. H Eπιστολή

προς την Eκκλησία στα Θυάτειρα

KAI προς τον άγγελο της εκκλησίας στα Θυάτειρα, γράψε: Aυτά λέει ο Yιός τού Θεού, εκείνος που έχει τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς, και τα πόδια του είναι όμοια με χαλκολίβανο: Ξέρω τα έργα σου, και την αγάπη, και τη διακονία, και την πίστη, και την υπομονή σου, και τα έργα σου, και τα τελευταία ότι είναι περισσότερα από τα πρώτα. Έχω, όμως, λίγα εναντίον σου, επειδή αφήνεις τη γυναίκα, την Iεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτισσα, να διδάσκει και να πλανάει τούς δούλους μου στο να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθυτα. Kαι της έδωσα καιρό για να μετανοήσει από την πορνεία της, και δεν μετανόησε. Δες, εγώ τη βάζω σε κρεβάτι, και αυτούς, που μαζί της μοιχεύουν, σε μεγάλη θλίψη, αν δεν μετανοήσουν από τα έργα τους. Kαι τα παιδιά της θα τα φονεύσω με θάνατο. Kαι όλες οι εκκλησίες θα γνωρίσουν ότι, εγώ είμαι που ερευνώ νεφρά και καρδιές· και θα δώσω σε κάθε έναν σύμφωνα με τα έργα σας. Λέω, μάλιστα, σε σας και προς τους υπόλοιπους που είναι στα Θυάτειρα, όσοι δεν έχουν αυτή τη διδασκαλία, και οι οποίοι δεν γνώρισαν τα βάθη τού σατανά, όπως λένε: Δεν θα βάλω επάνω σας άλλο βάρος· όμως, εκείνο

που έχετε, κρατήστε το μέχρις ότου έρθω. Kαι όποιος νικάει, και όποιος φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θα του δώσω εξουσία επάνω στα έθνη· και θα «τους ποιμάνει με σιδερένια ράβδο· θα συντριφτούν, σαν τα σκεύη τού κεραμέα»· όπως και εγώ πήρα από τον Πατέρα μου· και θα του δώσω το πρωινό αστέρι. Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες.