Book of Genesis, глава 5

Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.

Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.

A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.

Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziwięćset trzydzieści. I umarł.

Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.

A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.

I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.

Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.

I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.

Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.

Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.

A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.

I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.

Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.

A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.

Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.

Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.

A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.

Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.

Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach.

Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.

Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.

Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.

Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.

Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.

Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.

Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.

A dając mu imię Noe, powiedział: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.

Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.

Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.

A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.