Proverbs of Solomon, глава 4

Słuchajcie, synowie, rad ojca, by poznać mądrość, zważajcie!

Udzielam wam cennej nauki: nie gardźcie mym pouczeniem, bo i ja byłem synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki, a tymi słowami mnie uczył: Niech będą w tym sercu zamknięte wskazania, strzeż mych nakazów, byś żył; nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi, nie zapominaj słów moich ust!

Nie gardź nią, bo ciebie ocali, ukochaj ją, będzie cię strzegła.

Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!

Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz; włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną.

Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a życie się twoje przedłuży.

Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę.

Gdy pójdziesz nią - kroki twe będą swobodne, i choćbyś biegł, nie potkniesz się.

Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem.

Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi; unikaj jej, na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej!

Bo nie zasną, gdy czegoś nie zbroją, sen ich odleci, gdy nie zaszkodzą, bo jedzą chleb nieprawości i piją wino przemocy.

Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa; droga grzeszników jak gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną.

Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho; niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu; bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała.

Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.

Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala!

Twe oczy niech patrzą na wprost, przed siebie kieruj powieki.

Uważaj, gdzie krok masz postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne.

Nie zbaczaj na lewo i prawo, odwróć swą nogę od złego!