Book of Psalms, псалом 12

Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.

Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi.

Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.

Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy.

Tych, którzy mówią: Naszą siłą język, usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?

Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda.

Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone.

Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.

Występni krążą dokoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.