Book of Psalms, псалом 125

Pieśń stopni. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki.

Góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki.

Bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości.

Panie, dobrze czyń dobrym i ludziom prawego serca!

A tych, co schodzą na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz ze złoczyńcami: pokój nad Izraelem!