Book of Psalms, псалом 21

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!

Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego.

Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.

Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.

Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.

Bo go czynisz błogosałwieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem.

Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.

Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.

Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi!

Wytrać ich potomstwo z ziemi, usuń ich plemię spośród synów ludzkich!

Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego, bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.

Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.