Book of Psalms, псалом 20

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech cię wspiera z Syjonu.

Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.

Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł.

Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!

Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez możne czyny zbawczej swej prawicy.

Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.

Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy.

Panie, wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.