Book of Psalms, псалом 48

Pieśń. Psalm. Synów Koracha.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla.

Bóg w jego zamkach okazuje się obroną.

Oto bowiem złączyli się królowie i razem natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli.

Drżenie ich tam chwyciło jak bóle kobietę, gdy rodzi, takie - jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okręty z Tarszisz.

Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego: Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni.

Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków!

Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty.

Przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził.