First Epistle of John, глава 5

Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.

Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.

Căci dragostea de Dumnezeu stă Ón păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce c‚ştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.

Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu s‚nge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu s‚nge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.

(Căci trei sunt care mărturisesc Ón cer: Tatăl, Cuv‚ntul şi Duhul Sf‚nt, şi aceşti trei una sunt.) Şi trei sunt care mărturisesc (pe păm‚nt): Duhul, apa şi s‚ngele, şi aceşti trei sunt una Ón mărturisirea lor.

Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea, pe care a făcut-o El despre Fiul Său.

Cine crede Ón Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta Ón el; cine nu crede pe Dumnezeu, Œl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este Ón Fiul Său.

Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi Ón Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

Œndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăp‚ni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

Dacă vede cineva pe fratele său săv‚rşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu Ói va da viaţa, pentru cei ce n-au săv‚rşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.

Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte.

Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu Ól păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.

Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace Ón cel rău.

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem Ón Cel ce este adevărat, adică Ón Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.