First Epistle of John, глава 4

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci Ón lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.

Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit Ón trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este Ón lume acum.

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este Ón voi, este mai mare dec‚t cel ce este Ón lume.

Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea Ói ascultă.

Noi Ónsă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis Ón lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

Şi dragostea stă nu Ón faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci Ón faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu răm‚ne Ón noi, şi dragostea Lui a ajuns desăv‚rşită Ón noi.

Cunoaştem că răm‚nem Ón El şi că El răm‚ne Ón noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.

Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie M‚ntuitorul lumii.

Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu răm‚ne Ón el, şi el Ón Dumnezeu.

Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine răm‚ne Ón dragoste, răm‚ne Ón Dumnezeu, şi Dumnezeu răm‚ne Ón el.

Cum este El, aşa suntem şi noi Ón lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăv‚rşită Ón noi, pentru ca să avem deplină Óncredere Ón ziua judecăţii.

Œn dragoste nu este frică; ci dragostea desăv‚rşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăv‚rşit Ón dragoste.

Noi Œl iubim pentru că El ne-a iubit Ónt‚i.

Dacă zice cineva: ÑEu iubesc pe Dumnezeuî, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?

Şi aceasta este porunca, pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său.