2 Chronicles, глава 27

Iotam avea douăzeci şi cinci de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ieruşa, fata lui Ţadoc.

El a făcut ce este bine Ónaintea Domnului, Óntocmai cum făcuse tatăl său Ozia. Numai că n-a intrat Ón Templul Domnului. Totuşi, poporul se strica mereu.

Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului, şi a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal.

A zidit cetăţi Ón muntele lui Iuda, şi cetăţui şi turnuri Ón dumbrăvi.

A fost Ón război cu Ómpăratul fiilor lui Amon, şi i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat Ón anul acela o sută de talanţi de argint, zece mii de cori de gr‚u, şi zece mii de orz; şi i-au plătit tot at‚t pe anul al doilea şi al treilea.

Iotam a ajuns puternic, pentru că şi-a urmat necurmat căile Ónaintea Domnului, Dumnezeului său.

Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui, şi tot ce a făcut el, sunt scrise Ón cartea Ómpăraţilor lui Israel şi Iuda.

El avea douăzeci şi cinci de ani c‚nd a ajuns Ómpărat şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim.

Iotam a adormit cu părinţii săi, şi l-au Óngropat Ón cetatea lui David. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ahaz.