Book of Numbers, глава 28

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑPorunceşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să aveţi grijă să-Mi aduceţi la vremea hotăr‚tă, darul Meu de m‚ncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Œmi sunt de un plăcut miros.í Să le spui: ,Iată jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce Domnului: Ón fiecare zi, c‚te doi miei de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată.

Să aduci un miel dimineaţa, şi celălalt miel seara; iar, ca dar de m‚ncare, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, frăm‚ntată Óntr-un sfert de hin de untdelemn de măsline sfăr‚mate.

Aceasta este arderea de tot necurmată, care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s-o faci Domnului Ón locul sf‚nt.

Al doilea miel să-l aduci seara, ca un dar de m‚ncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.

Œn ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de un an fără cusur, şi ca dar de m‚ncare, două zecimi de efă din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, Ómpreună cu jertfa de băutură.

Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea de tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

La Ónceputul lunilor voastre, să aduceţi ca ardere de tot Domnului: doi viţei, un berbec, şi şapte miei de un an fără cusur; şi, ca dar de m‚ncare pentru fiecare viţel, trei zecimi de efă din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn; ca dar de m‚ncare pentru berbec, să aduceţi două zecimi de efă din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn; ca dar de m‚ncare pentru fiecare miel, să aduceţi o zecime de efă din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un viţel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec, şi un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru Ónceputul lunii, Ón fiecare lună, Ón toate lunile anului.

Să se aducă Domnului un ţap, ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

Œn luna Ónt‚i, Ón ziua a patrusprezecea a lunii, vor fi Paştele Domnului.

Ziua a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de şapte zile să se măn‚nce azimi.

Œn ziua dint‚i, să fie o adunare sf‚ntă: să nu faceţi nici o lucrare de slugă Ón ea.

Să aduceţi ca ardere de tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viţei, un berbec, şi şapte miei de un an fără cusur.

Să mai adăugaţi şi darul lor de m‚ncare din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec, şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

Să aduceţi un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.

Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea de tot de dimineaţă, care este o ardere de tot necurmată.

să le aduceţi Ón fiecare zi, timp de şapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea de tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

Œn ziua a şaptea să aveţi o adunare sf‚ntă: să nu faceţi nici o lucrare de slugă Ón ea.

Œn ziua celor dint‚i roade, c‚nd veţi aduce Domnului un dar de m‚ncare, la sărbătoarea Óncheierii săptăm‚nilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare sf‚ntă; să nu faceţi nici o lucrare de slugă Ón ea.

Să aduceţi ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului: doi viţei, un berbec, şi şapte miei de un an.

Să mai adăugaţi darul lor de m‚ncare din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, c‚te trei zecimi de fiecare viţel, două zecimi pentru berbec, şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

Să aduceţi şi un ţap, ca să facă ispăşire pentru voi.

Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea de tot necurmată şi darul ei de m‚ncare. Mieii să fie fără cusur, şi să adăugaţi şi jertfele lor de băutură.