Proverbs of Solomon, глава 7

Fiule, păstrează cuvintele mele, şi ţine la tine sfaturile mele.

Ţine sfaturile mele, şi vei trăi; păzeşte Ónvăţăturile mele ca lumina ochilor.

Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

Zi Ónţelepciunii: ÑTu eşti sora mea!î Şi numeşte priceperea prietena ta, ñ ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care Óntrebuinţează cuvinte ademenitoare.

Stăteam la fereastra casei mele, şi mă uitam prin zăbrele.

Am zărit printre cei neÓncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.

Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.

Era Ón amurg, seara, Ón noaptea neagră şi Óntunecoasă.

Şi, iată că, i-a alergat Ónainte o femeie Ómbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.

Era bună de gură şi fără ast‚mpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: c‚nd Ón uliţă, c‚nd Ón pieţe, pe la toate colţurile stătea la p‚ndă.

Ea l-a Ómbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis: ÑEram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am Ómplinit juruinţele.

De aceea ţi-am ieşit Ónainte, să te caut, şi te-am şi găsit.

Mi-am Ómpodobit patul cu Ónvelitori, cu aşternut de p‚nzeturi din Egipt; mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.

Vino, să ne Ómbătăm de dragoste p‚nă dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări!

Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat Óntr-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani, şi nu se va Óntoarce acasă dec‚t la luna nouă.î Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit, şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare.

Deodată a Ónceput să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna Ón laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, p‚nă ce săgeata Ói străpunge ficatul.

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.

Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei.

Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.

Casa ei este drumul spre locuinţa morţilor, drumul care pogoară spre locaşurile morţii.