Book of Psalms, псалом 124

(O cÓntare a treptelor. Un psalm al lui David.) De n'ar fi fost Domnul de partea noastră, -să spună Israel acum! - de n'ar fi fost Domnul de partea noastră, cÓnd s'au ridicat oamenii Ómpotriva noastră, ne-ar fi Ónghiţit de vii, cÓnd li s'a aprins mÓnia Ómpotriva noastră; ne-ar fi Ónecat apele, ar fi trecut rÓurile peste sufletul nostru; ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice.

BinecuvÓntat să fie Domnul, care nu ne -a dat pradă dinţilor lor!

Sufletul ne -a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s'a rupt, şi noi am scăpat.

Ajutorul nostru este Ón Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pămÓntul.