Book of Psalms, псалом 123

(O cÓntare a treptelor.) La Tine Ómi ridic ochii, la Tine, care locuieşti Ón ceruri.

Cum se uită ochii robilor la mÓna stăpÓnilor lor, şi ochii roabei la mÓna stăpÓnei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul, Dumnezeul nostru, pÓnă va avea milă de noi.

Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci sÓntem sătui de dispreţ; ne este sătul sufletul de batjocurile celor ÓngÓmfaţi, de dispreţul celor trufaşi.