Book of Psalms, псалом 126

(O cÓntare a treptelor.) CÓnd a adus Domnul Ónapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam.

Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba de cÓntări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: ,,Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!`` Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi deaceea sÓntem plini de bucurie.

Doamne, adu Ónapoi pe prinşii noştri de război, ca pe nişte rÓuri Ón partea de miază zi!

Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cÓntări de veselie.

Cel ce umblă plÓngÓnd, cÓnd aruncă sămÓnţa, se Óntoarce cu veselie, cÓnd Óşi strÓnge snopii.